WWE Кристион, Джон сина,Ренди ортон,Биг шоу.Щит - скачать песню wwe щит

Здесь вы можете не только скачать WWE - Кристион, Джон сина,Ренди ортон,Биг шоу.Щит в mp3 формате, но и прослушать эту композицию онлайн, а также найти текст к песни и видеоклип

Исполнитель: WWE

Композиция: Кристион, Джон сина,Ренди ортон,Биг шоу.Щит

Длительность mp3: 02:01

Добавлено: 2015-12-13

Просмотры: 667
Скачать

Все песни WWE
Текст песни:

Вони називаються основними тому. що об'єкти, які на них обліковуються, тобто господарські засоби та їх джерела, є основою господарської діяльності, і в своїй сукупності характеризують майнове становище підприємства.. Залишки основних рахунків є основою для складання бухгалтерського балансу. Основні рахунки поділяються на:
- матеріальні;
- грошові;
- власного капіталу;
- розрахункові.
Матеріальні рахунки призначені для обліку наявності і руху матеріальних ресурсів підприємства
Рахунки грошових коштів призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом грошових коштів підприємства.
Рахунки власного капіталу призначене для обліку джерел власних господарських активів.
Розрахункові рахунки призначені для обліку і контролю за розрахунками підприємства з іншими підприємствами, організаціями та особами
5класифікація рахунків
в фото №1
6 способи виправлення помилок

При виявленні помилок, щоб уникнути неприємностей із контролюючими органами, їх необхідно негайно виправити, причому відповідним чином, а саме:
а) В первинних документах, облікових регістрах і звітах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються і над кресленим пишеться правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.
Виправлення має супроводжуватися надписом в документах "виправлено" і підписами осіб, які підписали даний документ раніше із зазначенням дати виправлення.
б) Помилки у записах на синтетичних рахунках виправляються способом "червоного сторно" або додатковим проводенням.
Спосіб "червоного сторно" полягає у тому, що неправильний запис анулюється шляхом повторення його червоним кольором, а нижче робиться правильний запис, але вже звичайним кольором. Цей спосіб виправлення помилок застосовується у випадках, коли на рахунках бухгалтерського обліку помилково сума запису завищена, а також, коли записи проведені не за відповідними даній операції кореспондуючими рахунками. У бухгалтерському обліку вважається, що проведення і суми, записані червоним чорнилом (пастою), є від’ємними (сторнуючими), і при підрахунку оборотів на рахунках віднімаються від загальних підсумків.
7рахунки фінансових результатів
Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.
Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:
791 "Результат основної діяльності"
792 "Результат фінансових операцій"
793 "Результат іншої звичайної діяльності"
794 "Результат надзвичайних подій"
8 обліки відвантаження і реалізації готової продукції покупцем
Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (№ 20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається. За потреби (при значній кіль

Клип FULL-LENGTH MATCH - Raw - Fatal 4-Way WWE Championship Match
Добавить комментарий