H.A.Y.Q. and Sirusho aysor mtnec aranc siro - aranc siro перевод

Здесь вы можете не только скачать H.A.Y.Q. and Sirusho - aysor mtnec aranc siro в mp3 формате, но и прослушать эту композицию онлайн, а также найти текст к песни и видеоклип

Исполнитель: H.A.Y.Q. and Sirusho

Композиция: aysor mtnec aranc siro

Длительность mp3: 04:13

Добавлено: 2016-08-13

Просмотры: 663
Скачать

Все песни H.A.Y.Q. and Sirusho
Текст песни:

Aysor mtnec arandz siro…

Aha dzez mi patmucun lur siro masin
Ur hishvumer sirte mitke lurer aprumer hokin
Sakajn jamanak hlec (hlec) hokin sirte tarav (tarav)
Mnac mitke bajanec iraraic heru tarav u na patmume

Aysor mtnec arandz siro
Min otarnucun berec srtis
Sur becornere pshrvac siro
Phusheri teskov arecin hokis

Kes erazeci es ambohch gisher
Sirts ocecin karoti psher
Im vohcegucyam es kes tnchaci
Anunt talov ore lusacri

Ures sirelis? - Luysnes gisheris

Phntrumem kes amen or sirelis ur es?
Im luys im huys spasumem kes
Phntrumem kes amen or sirelis ur es? (ur es sirelis?)
Kheznov shnchumem es

U erb bacvec aravote khac,
Im verchi luyce marec kamac
U es cavov haskaca hankarc,
Vor el chi apri im sern arcah

Bayc im hoskere che hasan hokut
Im tarapanke darne an okut
Karoti arcunke sarec verkis
U sphophank chehav im srti verkin

Tesa im angin, tesa kho hokin,
Tesa ayn amene inch petker mer siro hamar
Toh tasnem es kho sere, thoh tesnem kho atele
Toh tesnem ays amene, bayc voshi nkatele
U es aprumem mi kyankov, es hianumek khezanov
Inc thohnume moranal, ayc amene chimanal
Thoh gnam, heranam, kho sere moranam,
Chimanam, che spasem, kho jpite el che sirem…

Ures sirelis?- Luysnes gisheris..

Phntrumem kes amen or sirelis ur es?
Im luys im huys spasumem kes…
Phntrumem kes amen or sirelis ur es?
Kheznov shnchumem es…

Aysor mtnec arandz siro
Minor patmucun berec srtis
Sur becornere pshrvac siro
Phusheri teskov arecin hokis

Kes erazeci es ambohch gisher,
Sirts ocecin karoti psher
Im vohcegucyam es kes tnchaci,
Anunt talov ore lusacri

Bayc, im hoskere che hasan hokut
Im tarapanke darn e anokut
Karoti arcunke sarec achkis
U sphophank chehav, im srti verkin

U ayspes iraric heru aprumenk nrrank miasin,
Es sirumem kes, hoskere, misht mnumen nranc het,
U gitem miayn es, vor sirumem miayn kes,
Asumen, aprumen, jamanake ancnume,
Ays sirun arjani, mi astxike durs galis,
Ergnkum u varvum, lcvum sirte ashhari,
U pchume qami, nrank pharvumen tak u jerm,
U hishumem hoskere: Kheznov shnchumem es..

Клип HAYQ - MI PATMUTYUN HD
Добавить комментарий