Михаил Богатых и Александр Дамбаев Хани Нухэдни пробная версия - Хани нухэдни текст песни

Здесь вы можете не только скачать Михаил Богатых и Александр Дамбаев - Хани Нухэдни пробная версия в mp3 формате, но и прослушать эту композицию онлайн, а также найти текст к песни и видеоклип

Исполнитель: Михаил Богатых и Александр Дамбаев

Композиция: Хани Нухэдни (пробная версия)

Длительность mp3: 04:31

Добавлено: 2015-11-26

Просмотры: 215
Скачать

Все песни Михаил Богатых и Александр Дамбаев
Текст песни:

Хани нухэдни хузуудэлдээд
Хамта алхалха золтойлди даа
Замдаа урагшаа тэгуулхэдээд
Залуу наhандаа согтойлди даа

Дабталга:
Хани нухэдэйм альган дулаахан лэ
Хани нухэдэйм зурхэн халуухан лэ
Хани нухэдэйм нюдэн hаруухан лэ
Харгынь хэзээш арюухан лэ

Ургэн нютагтаа инагтаяа
Уурэй солбонии угталди даа
Эрхим аялгаа дуугаа татаад
Энэ наhандаа согтойлди даа.

Дабталга:

Аза жаргалтай уеын зомди
Алтан нарамнай арюухан даа
Ажал хэрэгтээ туруулдэгбди
Ажабайдалнай сарюухан даа

Клип моноспектакль "Безансамбля" - демо
Добавить комментарий