Александр Саможапов наhaам одон - александр саможапов песни

Здесь вы можете не только скачать Александр Саможапов - наhaам одон в mp3 формате, но и прослушать эту композицию онлайн, а также найти текст к песни и видеоклип

Исполнитель: Александр Саможапов

Композиция: наhaам одон

Длительность mp3: 03:29

Добавлено: 2016-04-17

Просмотры: 196
Скачать

Все песни Александр Саможапов
Текст песни:

Ши намайгаа бу зобоо
Би шамдаа дуратайб.
Зурхэнууднэй инагни сохилсог сугтаа ото
Шинии харахан нюдэншнии
Зудэн соомни ерэнэ
Бодолдомни яабана

Дурыемни ши гамнаарай, сэдьхэлыем ши ойлгыш
Халунхан минии зурхыем хайрлажа ото ябыш
Наhанаймни ши талаанши, Наранаймни ши туяа
hунинаймни ши одонши, удэрээмни ши нараанш.

Нухэдни намай шагныд, дурамни намдаа ерээ
Сэбэрхэн тэрэ басагые мартажа би узэнээб,
Тэрэ хоорхэн шарайниинь, тэрэ жаахан бэениинь
Зурхэем эзэлнээ,дурыемни hэргэнээ.

Клип Наhaнайм одон — Саможапов Александр
Добавить комментарий